Po - Pia: 6:00 - 22:00      033   /   642   22   40
So - Ne:  8:00 - 21:00      sportfit@sportfit.sk
Fascia Yoga

Fascia Yoga – vychádza z klasických jógových – dynamicky za sebou plynúcich – pozícií . V pozíciách praktikujeme pohupy, rotácie, výdrže na lepšiu aktiváciu dlhých svalových reťazcov a fascií.
Fascie sú “obaly” svalov a vnútorných orgánov, patria sem aj šľachy, väzy a kĺbne púzdra. Ide o rozsiahlu živú vzájomne prepletenú sieť, ktorá v spolupráci so svalmi a kostrou vytvára efektívny a ekonomický pohyb. Fascie majú ochrannú funkciu a zabezpečujú prenos svalovej sily. Keď sú fascie funkčné správajú sa ako pružiny.

Čo sú to fascie?
Fascie sú “obaly” svalov a vnútorných orgánov, patria sem aj šľachy, väzy a kĺbne púzdra. Ide o rozsiahlu živú vzájomne prepletenú sieť, ktorá v spolupráci so svalmi a kostrou vytvára efektívny a ekonomický pohyb. Fascie majú ochrannú funkciu a zabezpečujú prenos svalovej sily. Keď sú fascie funkčné správajú sa ako pružiny. Posledné výskumy fascie považujú za jeden orgán, ktorý aj pri porušení je schopný zregenerovať a obnoviť svoju funkčnosť.

Prečo sú fascie dôležité?
Dôležitosť fascií spočíva – z hľadiska pohybu – najmä v prenose svalovej sily, čo v tréningu znamená vyššiu efektivitu pohybu, lepšiu orientáciu v priestore, prevenciu úrazov a zranení, silnejšie a flexibilnejšie telo. Predstavte si pohyb akéhokoľvek zvieraťa – gepard, delfín, klokan, rýchly, presný, silný a pružný pohyb vymršteného jazyka chameleóna. Len vďaka funkčným fasciám sa zvieratá pohybujú obratne, elegantne a zároveň v okamihu dokážu v jednom pohybe spojiť maximálnu silu, flexibilitu a orientáciu v priestore.

Ako sa ľudské telo správa, keď sú fascie nefunkčné alebo porušené?
Keď je fascia akýmkoľvek spôsobom porušená, receptory, ktoré sa v nej nachádzajú hlásia BOLESŤ a zároveň slabosť, lebo nedochádza k prenosu síl.

Ako fascie aktivovať a vyživovať?
Fascie sú tvorené zväčša kolagénovými vláknami, vodou a okrem iných zložiek sú v nich prítomné receptory, ktoré správnou pohybovou stimuláciou spustia procesy podporujúce pružnosť a výživu fascií.
Fasciám vyhovujú pohupy, poskoky, výskoky, rytmické pohyby. Rolovaním na rolleri podporíte ich hydratáciu a kvalitným strečingom udržíte ich pružnosť. Všetko pri plnom uvedomení si svojho tela.
UPOZORNENIE: Uvedené informácie nie sú návodom na tréning fascií a ich aplikácia do tréningovej jednotky bez dohľadu certifikovaného trénera je na Vašu vlastnú zodpovednosť.

Hodina fascia yoga sa cvičí každý druhý týždeň podľa rozvrhu.
Sledujte našu stránku v sekcii /rozvrh
joga