0903  /  341  333
kids@sportfit.sk
Cvičenie s deťmi 1 – 3 roky

Lekcia pre deti trvá 60 minút a prebieha za prítomnosti doprevádzajúcej dospelej osoby.

Rozdelenie detí do skupín :

  • 1 – 1,5 roka
  • 1,5 – 2 roky
  • 2 – 2,5 roka
  • 2,5 – 3,5 roka

Cvičenia sú zamerané na podporu prirodzeného psychomotorického vývinu, na nácvik rovnováhy, správne nášľapy na chodidlo, koordináciu v priestore. Deti sa učia rešpektovať autoritu a fungovať v kolektíve detí. Cvičenie je sprevádzané detskými piesňami a riekankami. Podporujeme rozvoj reči a muzikálnosti, k čomu využívame aj detské hudobné nástroje. Cvičíme hravou a zábavnou formou na veľkých a malých fitloptách, v priestore, s overballmi, s malými a veľkými kruhmi, šatkami, švihadlami, kužeľmi. Časť lekcie je venovaná stimulácii plosky nohy na prevenciu pred vznikom plochonožia. Používame k tomu rôzne balančné pomôcky, preliezacie dráhy a  taktilné disky.

Deti cvičia v pohodlnom vzdušnom oblečení v ponožkách.

Kurzy vedie Radmila Zapletalová Kránerová